Succession List Of  Divisional Commissioners Saran,Chapra

Sl.No.

Name

From

To

1 Shri A.K.Sarkar 23-04-1981 10-06-1982
2 Shri M.K.Sinha 11-06-1982 31-07-1983
3 Shri D.P.Maheshwari 18-08-1983 13-05-1984
4 Shri R.S.Tiwari 01-06-1984 27-11-1985
5 Shri K.Arumungam 05-12-1985 12-04-1988
6 Shri J.K.Dutta 12-04-1988 10-07-1989
7 Shri M. Patra 10-08-1989 17-08-1991
8 Smt.N.Nath 17-08-1991 20-09-1991
9 Shri A.K.Biswas(Addl.Charge) 21-09-1991 12-01-1992
10 Smt.N.Nath 13-01-1992 03-09-1992
11 Shri A.K.Biswas(Addl.Charge) 04-09-1992 18-07-1995
12 Shri Devshish Gupta(Addl.Charge) 19-07-1995 07-05-1997
13 Shri A.K.Rath(Addl.Charge) 07-05-1997 27-09-1997
14 Shri A.K.Pandey 28-09-1997 04-05-1999
15 Shri Jai Ram Lal Meena 05-05-1999 27-11-2000
16 Shri Panchamlal 28-11-2000 14-12-2002
17 Shri Jai Ram Lal Meena(Addl.Charge) 24-12-2002 10-02-2003
18 Shri Ajay Nayak 11-02-2003 22-07-2004
19 Shri Gopal Shankar Pd. 23-07-2004 28-02-2005
20 Shri Chuaungo Lalsawta(Addl.Charge) 04-03-2005 15-10-2005
21 Shri Sudhir Kumar(Addl.Charge) 18-10-2005 21-12-2005
22 Shri Atul Prasad 22-12-2005 10-05-2006
23 Dr.K.P.Ramaiah 11-05-2006 07-05-2007
24 Shri Ashok Kumar Chauhan 07-05-2007 29-05-2009
25 Shri S.Siva Kumar 30-05-2009 05-07-2010
26 Smt.Anshuli Arya 12-07-2010 12-02-2011
27 Shri Indrasen Singh 12-02-2011 31-07-2011
28 Shri S.M.Raju 01-08-2011 07-02-2012
29 Dr.K.P.Ramaiah(Addl.Charge) 07-02-2012 20-02-2012
30 Shri L.Lalsawta 20-02-2012 17-04-2013
31 Shri Santosh Kumar Mall 18-04-2013 07-07-2013
32 Shri Shashi Shekhar Sharma 08-07-2013 21-01-2014
33 Shri S.M.Raju 22-01-2014 11-06-2014
34 Shri Upendra Kumar 12-06-2014 31-01-2015
35 Shri Atul Prasad 02-02-2015 11-05-2015
36 Shri Prabhat Shankar 12-05-2015 30-06-2016
37 Shri Atul Prasad 01-07-2016 18-07-2016
38 Shri Narmadeshwar Lal 19-07-2016 20-02-2019
39 Shri Lokesh Kumar Singh 21-02-2019 11-06-2019
40 Shri Narmadeshwar Lal(Addl. Charge) 12-06-2019 05-08-2019
41 Shri Robert L. Chongthu 06-08-2019 11-12-2020
42 Shri Pankaj kumar 12-12-2020 31-12-2020
43 Smt. Poonam (I.A.S) 01-01-2021